Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

7839 9929 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatentacleguy tentacleguy
Reposted fromFlau Flau viatentacleguy tentacleguy

January 25 2020

1179 c2c5 500
Reposted from0 0 viaseaweed seaweed

January 24 2020

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
0730 dca6 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaexistential existential

January 23 2020

Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz

January 21 2020

2785 889f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych butach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson "Dolina Muminków w listopadzie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Ale może być też tak, że po prostu polubił to trzymanie się z dala. Ludzie z wiekiem nabierają przyzwyczajeń, których wcześniej sami by się po sobie nie spodziewali.
— Filip Springer "Dwunaste: nie myśl, że uciekniesz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
(...) z goryczą podziwiam twoją zdolność widzenia ludzi na wylot, twoją natychmiastową orientację, kim są, jakie mają słabości, którędy ich zaatakować i uzyskać to, co się chce, a jeżeli nie można mieć z nich żadnej korzyści – twoją umiejętność odrzucania ich i zapomnienia o nich, raz na zawsze.
— Tove Jansson "Kamienne pole"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
I nigdy nie czułem się tak głęboko pogrążony w jednym i tym samym czasie. Tak oderwany od samego siebie i tak obecny w świecie.
— Albert Camus
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme

January 20 2020

Wiara czyni cuda lecz tylko walka daje efekty.
— Stefan Żeromski
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaheavencanwait heavencanwait
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromrol rol viaheavencanwait heavencanwait
Reposted fromshakeme shakeme
7277 10b9 500
Reposted fromfungi fungi

January 19 2020

Reposted fromFlau Flau viaexistential existential
Reposted fromFlau Flau viashabbadoo shabbadoo
5265 4696 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatentacleguy tentacleguy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl