Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

4999 32b5 500
Reposted fromsoftboi softboi viaexistential existential

May 22 2019

8989 ac0d 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
8993 ce2f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo

May 19 2019

Reposted fromshakeme shakeme

May 17 2019

May 14 2019

0219 b238 500
Reposted fromPoranny Poranny viaquotes quotes
3737 57f9 500
:]
9263 dc37 500
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano.
— Eric Emmanuel Schmitt
Reposted frommalw malw viabeliveinme beliveinme

May 13 2019

Czas robi swoje. A ty, człowieku?
— S. J. Lec
5558 e9e1
Reposted fromniente niente
Zastanawiam się, czy ci, którzy mówią, że "lepiej kochać i stracić niż nigdy nie kochać", kiedykolwiek utracili ukochaną osobę.
— Richard Paul Evans "Obiecaj mi"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
4047 ec95
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie – i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Nie mogę wprawdzie powiedzieć, czy będzie lepiej, gdy będzie inaczej, ale tyle rzec mogę, że musi być inaczej, jeśli ma być dobrze.
— Georg Christoph Lichtenberg
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl