Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

00:23

July 09 2018

08:30
9140 c3fa 500
Reposted fromsmoke11 smoke11
08:28
9143 de78 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
08:27
Reposted fromPoranny Poranny
08:10
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu
05:59
Nie miotam się, nie rzucam
Nie bronię się
Z każdą minutą każdym nowym dniem
Kocham cię
Coraz mniej 
— happysad
Reposted frommiss-reckless miss-reckless

July 06 2018

09:05
Vermilion Lake
02:33
9814 1323 500
Reposted fromzungud zungud

July 04 2018

09:06
0145 253a 500
Reposted fromtfu tfu
09:04
Nikt nie może ścierpieć podejrzenia, że o nic nie chodzi i, że nic nie wyniknie. Czy można szukać sensu nie wierząc w jego istnienie?
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa
09:01
Stwierdzam więc ostatnio, że doszedłszy do granicy, pozostaje mi tylko przy tej granicy biwakować albo zawrócić, możliwie też szukać przejścia czy wyjścia na nowe obszary. Potrzeba spuszczenia z tonu, dystansu, a możliwie też innego języka, do rozmawiania z sobą samym. Chyba już nie mogłem pójść dalej, ścigając absolut czy w poszukiwaniu chwytu jednego, zasady ogólnej, formuły i zaklęcia, które by mi pozwoliło uregulować całe moje życie za jednym zamachem. Doszedłem do granicy nie tylko artykułowanego (...), ale i nieartykułowanego (moje skromne przeżycia mistyczne, a także parapsychologiczne, czy też może po prostu fizjologicznie i psychicznie, psychofizycznie patologiczne, jak kilka kryzysów, w których doświadczyłem fizycznie depersonalizacji, transu czy czegoś w tym rodzaju być może nie są to granice absolutne, ale na pewno granice osobnicze, może i czuję, że w tę stronę poszedłem wystarczająco daleko, to znaczy: stwierdziłem, że nie znalazłem niczego, co by mi zadanie rozwiązało, a jednocześnie, że obstawanie przy tej stronie prowadzi do czegoś niedobrego pod każdym względem. Oczywiście nie muszę się chyba zastrzegać, że nie żałuję, a bogactwo doświadczenia zdobyte w ten sposób jest niezmierne i niezmiernie dla mnie pożyteczne).
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa
08:58
0704 0f3c 500
Reposted fromnezavisan nezavisan

June 30 2018

05:48
05:46
Reposted fromdhoop dhoop

June 24 2018

15:45
5421 399f 500
Reposted fromunterland unterland
15:34
7332 977a 500
Reposted fromsilv silv

June 22 2018

14:39
0306 0744 500
Reposted fromseaweed seaweed
09:53
9514 8f7f
Reposted fromMuppet Muppet viaburnmyshadow burnmyshadow
09:47
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte

June 21 2018

07:38
4082 a08a 500
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl