Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
1002 caf1 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaseaweed seaweed

July 14 2019

Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

July 11 2019

Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'

July 06 2019

- Umrzeć, - usnąć,-
Nic więcej; snem tym wyrazić, że minął
Ból serca, a z nim niezliczone wstrząsy,
Które są ciała dziedzictwem: kres taki
Błogosławieństwem byłby. 
— W.Shakespeare 'Hamlet'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway

July 05 2019

2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy

July 04 2019

July 03 2019

1592 3014
Reposted fromohmylife ohmylife viatentacleguy tentacleguy
Ty pało zakuta. Ty głupku patentowany. Czy ty zawsze musisz popsuć wszystko, czego byś się tylko podjął? Czy choć jeden jedyny raz w życiu nie mógłbyś zrobić czegoś tak, jak należy? Wiadomym jest mi, że samodzielnie myśleć nie potrafisz. Wiadomym jest mi, że masz lat blisko czterdzieści, wyglądasz na blisko trzydzieści, wyobrażasz sobie, że masz nieco ponad dwadzieścia, a postępujesz tak, jakbyś miał niecałe dziesięć. Będąc świadomym powyższego, zwykle udzielam ci precyzyjnych wskazówek. Mówię ci, co masz zrobić, kiedy masz coś zrobić, i w jaki sposób. I regularnie odnoszę wrażenie, że mówiłem do ściany.
— Andrzej Sapkowski „Krew elfów"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viatrytorunaway trytorunaway

July 02 2019

Im mniej o tobie ludzie wiedzą, tym mniejsze ryzyko, że cię zranią. To jeden ze sposobów na uniknięcie strac i zniszczeń.
— Alex Kava
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
9867 bcfc
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
0669 0e4f 500
Reposted fromtichga tichga viatentacleguy tentacleguy
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej.  Chcą dostać tyle samo, ile dają  i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą. 
— Marek Hłasko
Reposted fromLinaa Linaa viaheavencanwait heavencanwait
Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie.
Zachowujemy się wszyscy, jak byśmy byli nieśmiertelni.
Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy.
— Eric- Emmanuel Schmitt
Reposted fromlovvie lovvie
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaheavencanwait heavencanwait

June 27 2019

Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viaheavencanwait heavencanwait
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl