Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

0179 a58a
Reposted fromtak-czekam tak-czekam
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaseaweed seaweed

February 17 2019

Reposted frombluuu bluuu

February 15 2019

3346 936e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viafinatka finatka
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem. 
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viafinatka finatka

February 14 2019

6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl vialovvie lovvie
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile vialovvie lovvie
Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.
— Charles Bukowski
Reposted fromlovvie lovvie

February 13 2019

– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viatrytorunaway trytorunaway

February 10 2019

6520 562a
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
2224 482a 500
Marcin Orliński - Zabiegi
0382 2ea0
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamiss-reckless miss-reckless
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
Reposted fromlovvie lovvie
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć. 
— Taras Prochaśko
Reposted fromlovvie lovvie
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie

February 09 2019

Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl